home
command
user
pr

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

หน้าประกาศของ กศจ.กาญจนบุรี ]

[ แนบท้ายสายงานบริหารการศึกษา ]

[ แนบท้าย สายงานบริหารสถานศึกษา (เชี่ยวชาญ) ]

[ แนบท้ายสายงานบริหารสถานศึกษา (ชนพ) ]

[ แนบท้าย สายงานการสอน (อังกฤษ) ]

แนบท้าย สายงานการสอน (คณิตศาสตร์) ]

ข้อมูล สายงานบริหารการศึกษา ]

ข้อมูล สายงานบริหารสถานศึกษา ]

[ ข้อมูล สายงานบริหารสถานศึกษา (ชนพ) ]

ข้อมูล สายงานการสอน (อังกฤษ) ]

ข้อมูล สายงานการสอน (คณิตศาสตร์) ]

แบบคัดค้าน ]

 

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th