home
command
user
pr

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

หน้าประกาศของ กศจ.กาญจนบุรี ]

แนบท้ายประกาศสายงานบริหารการศึกษา ]

แนบท้ายประกาศสายงานบริหารสถานศึกษา-กรณีข้อ-2.4.1 ]

แนบท้ายประกาศสายงานบริหารสถานศึกษา-กรณีข้อ-2.4.2 ]

แนบท้ายประกาศสายงานบริหารสถานศึกษา-กรณีข้อ-2.4.2-เกษียณอายุ ]

แนบท้ายประกาศสายงานการสอน-กรณีข้อ-2.4.1 ]

แนบท้ายประกาศสายงานการสอน-กรณีข้อ-2.4.2 ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานบริหารการศึกษา ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานบริหารสถานศึกษา ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานบริหารสถานศึกษา-เกษียณอายุ ]

ข้อมูลผู้มีคุณสมบัติสายงานการสอน ]

แบบคัดค้าน ]

 

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th