home
command
user
pr

อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี(อกศจ.กาญจนบุรี) เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ (ศึกษาธิการภาค4) ประธานกรรมการ

นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

พลตรีอภิชาต สุขแจ่ม (ผบชฺมณฑลทหารบกที่ 17) อนุกรรมการ

นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ  (ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) อนุกรรมการ

นายอภิชัย ทำมาน (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) อนุกรรมการ

นายโชคชัย ฟักโต (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายทวี ชูศรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

นายอนุภพ เหลืองทอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อนุกรรมการและเขานุการ

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th