home
command
user
pr

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2559

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี มีนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม และนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขาในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการนี้ทางเลขาได้แนะนำนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการประชุมในครั้งที่ 3/2559 นี้ มีวาระเรื่องงบประมาณ สำหรับวาระการย้ายครูผู้สอนในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ยังรอให้มีการแต่งตั้ง อกศจ.ก่อนเพื่อกลั่นกรองในเรื่องดังกล่าว

pr_kan
เว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุีรี
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
webmaster : อุดม สืบบุก 

Copyright © kan.kan2.go.th